Arxiu de la categoria: Paisatge

L’Ariège, on patrimoni i turisme es fusionen.

colage_franca

L’estiu és el moment ideal per conèixer el pols dels moviments turístics arreu. Sortim de casa amb el sistema sensitiu aguditzat i a punt per embriagar-nos d’allò que se’ns ofereix. El turisme aplega un enorme ventall d’opcions adreçades a proporcionar-nos aquestes desitjades experiències: gastronomia, música, espectacle, esports, història, cultura… Malgrat l’abundant tria, aquesta conjunció no acaba sent sempre afortunada. Especialment, saber associar de manera adequada patrimoni històric i turisme no és gens fàcil. Continua llegint L’Ariège, on patrimoni i turisme es fusionen.

1es Jornades d’Història i Estudis del Paisatge al Pallars Jussà

Jornades HEP cartell WEB petitEl desenvolupament d’aquestes Jornades és resultat d’una demanda social que pretén obrir vies de debat i participació ciutadana en matèria d’actuació i preservació de l’espai en el que habitem, el nostre territori, el nostre paisatge, en definitiva casa nostra. Tanmateix, és resultat de l’esforç col•lectiu de persones que creiem en la necessitat de protegir-lo i aposten per una gestió integral, eficient i meticulosa quan es tracta d’actuar-hi i modificar-lo. Els darrers anys hem assistit a una important transformació del nostre entorn, fruit de la ferotge especulació sobre el sòl, materialitzada en una cursa urbanística que ha malmès i modificat substancialment la morfologia de bona part dels nuclis. Aquesta modificació ha estat especialment important en àmbits rurals i de muntanya com el nostre, sensibles als canvis bruscos. Arrel d’aquest passat tant recent, i vist el model d’actuació desenvolupat arreu del país, s’aguditza la preocupació per a que el paisatge es gestioni de manera eficient, contemplant tots els seus valors (històric, cultural, natural, turístic, etc.) i no únicament projectant sobre ell uns interessos econòmics. Com s’ha de realitzar aquesta gestió? Doncs primerament creiem que ha d’esdevenir una tasca col•lectiva, on la ciutadania ha d’estar representada en el seu conjunt. Evidentment, entenem que són els experts en la matèria qui haurien d’avaluar les propostes i els que haurien d’oferir estratègies per tal de preservar cautelosament el patrimoni paisatgístic. Entenem, també, que aquests experts són les persones que dediquen la vida al seu estudi. Des d’aquest punt de vista: els estudis de paisatge. El Paisatge és un bé patrimonial de primer ordre. L’hem d’entendre com quelcom viu, humanitzat i en constant canvi. És projecció de present i projecció de passat alhora. Les societats ens projectem i ens expressem sobre el territori, generant paisatges concrets segons el nostre comportament i d’acord a les nostres necessitats. Tanmateix, en aquest paisatge canviant trobem fossilitzada la petjada dels nostres avantpassats. Els estudis de Paisatge pretenen entendre les societats a partir de l’estudi dels seus elements paisatgístics: el parcel•lari agrari, les vies de comunicació, els nuclis d’hàbitat…Pretén entendre l’ús de l’espai. Des del nostre punt de vista creiem que aquesta metodologia d’estudi no només pot aportar resultats científics òptims sinó que darrera seu s’amaga una potent eina de difusió. Difusió històrica que ens permet als ciutadans d’a peu comprendre la naturalesa del nostre espai. D’aquesta manera, a partir del reconeixement del nostre entorn obtindrem les eines necessàries per a valorar i suggerir quins criteris d’actuació volem desenvolupar a casa nostra. La intenció amb aquestes Jornades és generar punts de trobada on hi convergeixin tots els agents aquí citats: l’administració, el món acadèmic i, especialment, la societat civil. Punts de trobada que convidin al debat, a la reflexió i al retrobament. Inscriu-te i participa! http://www.pallarsjussa.net/jornades-paisatge https://vimeo.com/124403157